Počet položek: 0 0,00 CZK

Obchodní podmínky

Předmětem těchto obchodních podmínek je stanovení podmínek, za kterých se uskutečňuje prodej zboží společnosti Radev, s. r. o., IČ 28234324, DIČ: CZ28234324, Ke Mlýnu 1, 149 00  Praha 4 – Újezd. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 134226 (dále jen "prodávající") koncovým zákazníkům (dále jen "kupující"). Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem
č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.
 
Objednávky zboží
Kupující může objednávat zboží ze sortimentu prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu.

Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem e-mailového potvrzení ze strany prodávajícího. K tomuto potvrzení využije prodávající kontaktní údaje zadané kupujícím při objednání zboží.

V případě, že kupující provede objednávku, a není-li domluveno s prodávajícím jinak, platí pro kupujícího vždy aktuální cena.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím třetí osoby (přepravce).

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení. Po odeslání zboží již nelze objednávku stornovat a kupující je povinen uhradit kupní cenu v celé výši.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení
z důvodu:

1) Zákazník neuvedl všechny povinné údaje v registraci (zejména jméno, adresu a telefonní číslo).
2) Objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky nebo  objednávky na větší částky jsou prověřovány telefonicky).

Dodací lhůty
Přesnou dodací lhůtu oznámí prodávající kupujícímu v momentu potvrzení objednávky. Zboží expedujeme nejpozději do dvou pracovních dnů, zpravidla však následující den po objednání. Akční nabídky jsou platné po uvedenou dobu či do vyprodání zásob. 

Dodání zboží
Prodávající zabalí zboží pro přepravu způsobem standardním pro příslušný druh zboží. Cena balení je zahrnuta v prodejní ceně. V případě požadavku na jiný typ balení, než je standardní způsob, je kupující povinen tento požadavek uvést v objednávce a náklady na nestandardní balení a manipulaci budou prodávajícím přiúčtovány k ceně zboží.

Prodávající a kupující se dohodli, že závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn
v okamžiku, kdy zboží bude dodáno prodávajícím do sídla kupujícího případně jiného místa určení v České republice uvedeného kupujícím v písemné objednávce.

Možnosti dodání zboží jsou upraveny Základními dopravními podmínkami prodávajícího, které jsou součástí těchto obchodních podmínek, a jejich aktuální znění je uveřejněno na internetové adrese prodávajícího.

Kupující je povinen zboží od prodávajícího převzít a převzetí jednotlivé dílčí dodávky zboží potvrdit podpisem jednotlivých dodacích listů kupujícím (řádně a čitelně označena obchodní firma kupujícího, příp. jméno a příjmení kupujícího, jméno osoby, která zboží převzala a podpis této osoby). V případě dodání zboží přepravní službou formou dobírky je kupující povinen do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k vyzvednutí zboží, zboží převzít a uhradit. V případě, že takto neučiní, bude zboží vráceno zpět do skladu prodávajícího, a to na náklady kupujícího, které mu budou přeúčtovány. Povinnost odběratele zaplatit kupní cenu, smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené se skladováním zboží tím není dotčena.  
 
Platební podmínky
Důležité upozornění:
Celková cena nákupu je orientační
- na faktuře bude upravena podle přesné gramáže dodávaných výrobků. (Vždy se budeme snažit co nejvíce přiblížit vaší objednávce).
 
Zboží je zasíláno na dobírku nebo na základě platby předem na účet prodávajícího. Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem.
 
Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.
 
Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží, reklamace
Kupující, pokud je spotřebitelem dle § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců za splnění následujících podmínek:

1) Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, v původním obalu,
s veškerým příslušenstvím a průvodním dopisem – odstoupení od smlouvy.
2) Záruka se nevztahuje na poškození při přepravě. Při poškození zboží či obalu při přepravě je      zákazník povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě.

Základní dopravní podmínky

Objednávka musí být nad 1715 Kč včetně DPH, rozvážíme v pracovní dny, po Praze a okolí.
Zboží vám bude dodáno naším chladírenským vozem na adresu udanou ve vaší objednávce.
Doprava je zdarma.

Reklamace mechanického poškození z přepravy: Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky
a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. Pokud je zásilka v pořádku, zákazník potvrdí, že je převzeté zboži v pořádku.
 
Ochrana osobních dat
Veškerá osobní data kupujícího jsou prodávajícím považovány za soukromé a důvěrné. Tato data jsou tedy bezpečně uložena na našich chráněných serverech a samozřejmě nejsou poskytována třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi.

Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání kupujícího u prodávajícího.

Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.

Informace od kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.  
 
Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. 5. 2017
Přejete si zasílat novinky mailem ?
Pro zákazníky

JSME OBCHODNÍ PARTNEŘI NÁKUPNÍHO SYSTÉMU LYONESS

Publikuje RADEV s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace